#schambefreit s Gillette Venus

Gillette Venera

#schambefreit s Gillette Venus

Ideja kampanje

Kampanja Gillette Venus “Oslobođena srama” imala je za cilj razbiti tabu na temu intimnog brijanja u ženskoj švicarskoj zajednici i stvoriti društvenu svijest o tome.

Implementacija kampanje

Da bi se postigao taj cilj, aktivirano je 5 mikro-influencera iz Švicarske kako bi informirali svoje zajednice o toj temi na Instagramu. Angažman kampanje bio je posebno visok, s natprosječnom ocjenom od oko 3,5 posto. Pozitivni i aktualni komentari sugeriraju da je kampanja potaknula željeni dijalog unutar zajednice. Sve u svemu, kampanja je uspješno pomogla razbiti tabu oko intimnog brijanja i pridonijeti otvorenom diskursu.

Rezultati

>400

komentari vezani uz temu

⌀ 3,5%

Stopa angažmana

Edukativni sadržaj

@morenadiaz

@corih_

@eli_simic

icon image for - 5 mikro-influencera i 16 objava

5 mikro-influencera i 16 objava

icon image for - 144K jedinstveni prikazi

144K jedinstveni prikazi

icon image for - data-lazy-src=

>3.5% stopa angažmana

icon image for - ⌀41 komentara po influenceru

⌀41 komentara po influenceru