Maria Cigic

“Rezultati su bili vrlo pozitivni. Već planiramo sljedeće zajedničke kampanje, u Francuskoj, regiji DACH-a, Italiji i Skandinaviji”.