1. Opšti

Sljedeći uvjeti (GTC) primjenjuju se na sve narudžbe, narudžbe i pravne poslove između influence.vision GmbH (operator influence.vision, u daljnjem tekstu operator) i registriranih korisnika influence.vision (privatni i komercijalni influenseri kao i na stranicama robnih marki / agencija). Korisnici se slažu s uvjetima i odredbama registracijom.

2. Korištenje influence.vision

Influence.vision kategorišu se kao brendovi / agencije i influenseri.

3. Brend / Agencija

Brendovi / agencije mogu biti privatne, prirodne ili industrijske, fizičke ili pravne osobe. Trgovačke osobe mogu biti firme, agencije ili medijske kuće. Operatori ne provjeravaju jesu li brendovi / agencije licencirane prema trgovačkom zakonu. Odgovornost leži u brandu / agencijama.

4. Influenser

Influenseri mogu biti fizičke osobe i pravne osobe, pri čemu u slučaju pravnih osoba, osoba koja je ovlaštena djelovati mora znati punu adresu operatera. Influenseri kao fizičke osobe moraju biti upisane s punim imenima i prezimenom.

5. Poslovno područje influence.vision

Glavni fokus influence.vision je pružanje usluga u automatiziranoj informatičkoj tehnologiji. Operatori se ne pojavljuju kao agencija i ne ušestvuju u pregovorima o ugovoru između influensera i brendova / agencija. influence.vision podržava podnošenje dokumenata planiranja kampanje. To nisu pravno obvezujuće ponude, već besplatne i neobvezujuće ponude.

6. Registracija

Korištenje influence.vision je moguće samo nakon uspješne registracije. Registracijom korisnici i operateri ući će u korisnički ugovor. Korisnici mogu otkazati ugovor o korištenju u bilo kojem trenutku pisanim putem (poštom ili e-poštom), kao i putem posvećene tipke.

Korisnici su dužni čuvati njihove pristupne podatke tajnim i zaštititi ih od neovlaštenog pristupa trećih strana. Korisnici moraju odmah pisanim putem prijaviti zloupotrebu ili neovlašteni pristup operaterima. Do tog vremena korisnici će se naplaćivati ​​za svaki pristup i svaku radnju i tužbu povezanu s korisničkim računom.

Sve informacije potrebne za utvrđivanje identiteta moraju biti iskazane istinito. Ostale informacije mogu se dostaviti dobrovoljno, ali trebaju biti iskazane istinito u slučaju otkrivanja. Ako se informacije mijenjaju, one se takođe moraju ispraviti na odgovarajućem korisničkom računu na influence.vision. Operatori pridržavaju pravo brisanja korisničkih računa s očito lažnim ili ilegalnim informacijama. Operatori ne provjeravaju istinitost podataka. Svaki korisnik je u potpunosti odgovoran operaterima i ostalim trećim osobama, posebno drugim korisnicima i posjetiocima web stranice za sve informacije koje su pružene (posebno za slike i tekstualne sadržaje). Napominjemo da influence.vision omogućuje registrovanim korisnicima platformu da se međusobno kontaktiraju. Za transakcije koje se temelje na izvještajima o kojima je prijavljen i neprovjeren sadržaj, operatori nisu odgovorni.

Registrovani korisnici mogu slobodno mijenjati, proširivati ​​ili izbrisati svoje podatke u bilo kom trenutku.

Operatori imaju pravo reprodukovati, pohranjivati, obrađivati, distribuirati, objavljivati ​​i učiniti dostupnim sve podatke.

7. Plaćanje i fakturiranje

Fakturiranje se obavlja isključivo u elektroničkom obliku. Naknada za usluge influensera je predvidjena za plaćanje unaprijed s fakturisanjem unaprijed. Korisnici snose sve troškove i troškove vezane uz njihovu uplatu, kao što su naknade za obradu, bankovni troškovi. Ako nije drugačije dogovoreno, primjenjuju se takse koje proizlaze iz odgovarajućeg cjenovnika. Iznosi koje plaćaju potrošači obuhvataju zakonske poreze na promet.

8. Posebni propisi za brendove / agencije

Svrha influence.vision za brendove / agencije je pružanje podataka o influenserima prema idejama odgovarajućeg brenda / agencije. Influence.vision korisnicima obje strane nudi mogućnost komunikacije, pod uvjetom da influenseri pristanu. Brendovi / agencije nemaju automatsko pravo kontaktirati bilo kog influensera.

Operatori zadržavaju pravo pohranjivanja filtriranja brenda / agencija za influensere te ih i dalje koriste anonimno. Operatori ne preuzimate nikakvu odgovornost za nedostatak pojašnjenja postojećih zakona (posebno odredbe Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o prodaji na udaljenost i Zakona o provedbi Direktive o zaštiti potrošača itd.).

Operatori zabranjuju brendovima / agencijama nastavak korištenja podataka influensera prikupljenih na influence.vision platformi izvan svrhe korištenja platforme, posebno radi proizvodnje analize podataka ili za marketinške svrhe.

9. Posebni propisi za influensere

Svrha influence.vision za influensere je pružiti platformu koja influenserima pruža priliku da se dobrovoljno sa ličnim podacima predstave što je moguće bolje brendovima / agencijama.

Operatori ne preuzimaju garanciju da se kampanje zapravo nude influenserima. Potvrđujući interes za ponuđene kampanje, influenser se obvezuje pružiti lične podatke brendovima / agencijama putem influence.vision.

Influenseri izjavljuju da su saglasni podijeliti podatke i kontaktirati ih klikom na dugme "Prihvati". 

10. Pravo povrata

Za potrošače, u slučaju ugovora o udaljenosti, pravo na povlačenje je u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora bez obrazloženja. Razdoblje ostavke poštuje se ako se ostavka šalje u roku. Odstupanje se može pismeno uputiti pismom ili e-poštom operatorima:

influence.vision GmbH
Neustiftgasse 94/B5
A-1070 Wien
E-Mail: office@influencevision.com

Pravo ukidanja ističe ako potrošač da izričitu suglasnost na pružanje ugovorenih usluga u roku za opoziv i istodobno odriče svoje pravo na opoziv.

11. Blokiranje korisničkog naloga

Operatori zadržavaju pravo blokirati ili brisati korisničke račune ako se može pretpostaviti da blokiranje korisničkog računa ometa rad influence.vision.

12. Garancija

Influence.vision nudi influenserima i brandovima / agencijama priliku za povezivanje. Operator ne preuzima nikakvu odgovornost za ugovore, posebno ugovore o agenciji, kampanji i / ili prodaji sklopljenim između korisnika i drugih stranaka čiji je kontakt uspostavljen preko influence.vision, jer operatori nisu stranke tih ugovora.

Sadržaj influence.vision je stvoren s velikom pažnjom. Za točnost, potpunost i pravodobnost sadržaja, operatori ne preuzimate odgovornost.

12. Zaštita autorskih prava

Sadržaj i djela stvorena od strane operatora ili trećih strana (fotografije, logotipi, fontovi, robne marke, naziv proizvoda ...) na ovim stranicama podliježu austrijskom zakonu o autorskim pravima. Umnožavanje, obrada, distribucija, pružanje i bilo kakva upotreba izvan granica autorskog prava zahtijevaju pismenu suglasnost tog autora ili autora. Preuzimanja i kopije ove stranice su za privatnu, nekomercijalnu upotrebu. Što se tiče operatera ne stvara sadržaj s ove strane, smatraju se autorska prava trećih strana. Konkretno, sadržaj trećih osoba označen je kao takav.

13. Odgovornost

Operatori su odgovorni korisnicima za štetu koja je dokazano prouzročena samo u slučaju teške brige ili namjere. Ovo se također primjenjuje mutatis mutandis na štete uzrokovane trećim stranama koje su pozvali operatori. Operatori nisu odgovorni za neizravnu i posljedičnu štetu, za izgubljene zarade, štete trećih osoba i slično. Za štete zbog više sile (npr. Štrajk, rat, prirodne katastrofe), operatori također nisu odgovorni. Odgovornost operatera ograničena je na iznos ugovora s korisnikom. Korisnik snosi teret dokazivanja za pogrešku operatera. Zahtjevi za naknadu štete postaju zakonski zastarjeli u roku od šest mjeseci. Ove odredbe podliježu bilo kakvim drugim obveznim zakonskim odredbama (npr. Zakon o zaštiti potrošača).

14. Privatnost

Operator tretira unešene podatke korisnika sa najvećim poštovanjem. Da bi koristili servise koje nudi influence.vision, morate unjeti email adresu i ime. Svi ostali osobni podaci, kao što su neto mjesečni dohodak, kućni ljubimci, pušači i drugi osobni podaci, mogu se dobrovoljno dati. Ti podaci neće biti otkriveni trećim stranama bez pristanka. Pohranjuju se tijekom trajanja registracije korisnika.

Influence.vision je svjestan povjerljivosti i osjetljivosti podataka te ga štiti sa trenutno tehničkim i organizacijskim naporima.

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku dobiti pisane informacije o operatoru (influence.vision GmbH u A-1070 Beču, Neustiftgasse 94 / B5) o svim podacima prikupljenim o svojoj osobi i njihovu brisanju.

15. Promjene uslova korištenja

Operatori imaju pravo u bilo kojem trenutku promjeniti ove uslove korištenja. Promijenjeni uslovi bit će proslijeđeni korisnicima zasebno na e-mail adresu i odnose se na dvosedmičan period povlačenja. Ako se novi uslovi ne opozovu u tom razdoblju, smatraju se prihvaćenim.

16. Klauzula o isključivosti

Ukoliko jedna ili više odredbi ovih Uslova i odredbi budu neispravne ili će u budućnosti postati nevaljane, pravna valjanost ostalih odredbi neće ostati neučinkovita.

17. Primjenjivi zakon, mjesto izvršenja i nadležnost

Za sve narudžbe, narudžbe i pravne poslove između operatora i korisnika, primjenjuje se austrijski zakon, isključujući referentne norme IPR-a ili UN-ove Konvencije o prodaji. Mjesto ispunjenja je Beč.

Mjesto nadležnosti za sve sporove koji proizlaze iz ugovornog odnosa operatora smatrat će se objektivno primjenjivim sudom u Beču.

Za tužbe protiv potrošača u smislu Zakona o zaštiti potrošača, redovnim prebivalištem u Njemačkoj ili zaposlene u zemlji, primjenjuje se mjesto nadležnosti u kojemu je prebivalište, prebivalište ili mjesto zaposlenja.

© 2019 influence.vision GmbH